Polityka prywatnosci

POLITYKA PRYWATNOŚCI. Alltop Bartłomiej Grudny, z siedzibą w Warszawie, ul. Niedotrzymska 1, 03-795 Warszawa.


DEFINICJE

 1. Administrator–Alltop Bartłomiej Grudny, z siedzibą w Warszawie, ul. Niedotrzymska 1, 03-795 Warszawa.

  Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

 2. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 4. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.alltop.pl.

 5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.


PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.


CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE
KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osób, które nie posiadają profilu w Serwisie www.alltop.pl), przetwarzane są przez Administratora.

 1. Aktywność Użytkownika w Serwisie www.alltop.pl, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem

 2. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

MECHANIZMY I SPOSOBY PRZETWARZANIA DANYCH
REJESTRACJA W SERWISIE

 1. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie www.alltop.pl, proszone są o podanie danych w celu ułatwienia obsługi i usługi. Użytkownik może, korzystając z udostępnionych mu funkcjonalności w ramach usługi. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu rezerwacji usługi oraz wyceny wstępnej usługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 2. Dane osobowe są przetwarzane:

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA USŁUGI

 1. Złożenie zamówienia (np. rezerwacji usługi) przez Użytkownika Serwisu www.alltop.pl wiąże się z przetwarzaniem jego Danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

 2. Dane osobowe są przetwarzane:

FORMULARZE KONTAKTOWE, CZAT

 1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

MARKETING

 1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 1. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator, tworzy profil Użytkownika i na bazie zgromadzonych informacji dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników (np. adres e-mail, historia zamówień, rodzaj urządzenia, stosowana technologia, częstotliwość wizyt, model pojazdu) w celu analizy ich zachowania jako kupujących lub stworzenia prognozy zakupowej na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika.

REKLAMA KONTEKSTOWA

 1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  REKLAMA BEHAWIORALNA

 2. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników, w tym Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika

 3. W przypadku chęci możliwości wypisania się Użytkownika z usługi, należy wejść na wysłać wiadomość z informacją REZYGNUJE na adres alltop@alltop.pl

 4. Administrator świadczy usługę newslettera na zasadach określonych w regulaminie osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Ta forma komunikacji z Użytkownikiem może obejmować profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator, tworzy profil Użytkownika i na bazie zgromadzonych informacji dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników (np. adres e-mail, historia zamówień, rodzaj urządzenia, stosowana technologia, częstotliwość wizyt, model pojazdu) w celu analizy ich zachowania jako kupujących lub stworzenia prognozy zakupowej na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie przesyłanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika.

 5. Dane osobowe są przetwarzane:

MARKETING BEZPOŚREDNI

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS / SMS lub telefonicznie. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.

 2. Administrator może w niektórych przypadkach realizować także marketing bezpośredni za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Względem tego rodzaju marketingu Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

 1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

ZAMIESZCZANIE KOMENTARZY

 1. Administrator zapewnia możliwość zamieszczania komentarzy w Serwisie. Podanie danych w polach oznaczonych jako „pole wymagane” jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zamieszczenia komentarza. Dane widoczne publicznie dla wszystkich Użytkowników to: imię, nick Użytkownika.

 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu publikacji komentarza w ramach funkcjonalności udostępnianych przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. b) RODO).

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

 1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

  COOKIES „SERWISOWE”

 2. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 COOKIES „MARKETINGOWE”

 1. Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).

 NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE STOSOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. Administrator stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności

 2. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu wwwalltop.pl przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

  GOOGLE ADS

 3. Google Ads to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Ads pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis www.alltop.pl. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl

 4. Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content


ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI COOKIES

 1. Użytkownik w każdej chwili może wycofać zgodę na wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika.

 2. Zgoda nie jest wymagana jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).

 3. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem wiadomości email: alltop@alltop.pl

  Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami: Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB. Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej aktualnie przeglądarki i przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.


UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.

 2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem lub korzystając z funkcjonalności udostępnionych w serwisie www.alltop.pl.

 3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

 4. Więcej informacji o uprawnieniach wynikających z RODO znajduje się pod adresem https://alltop.pl/polityka prywatności. (UWAGA!!! adres do podlinkowana jak powstanie serwis)


ODBIORCY DANYCH

 1. W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.

 2. W przypadku dokonania przez Użytkownika wyboru metody płatności odroczonej. Administrator udostępni dane osobowe Użytkownika niezbędne w celu weryfikacji możliwości skorzystania ze wspomnianej metody płatności (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer zamówienia, wartość zamówienia) do PayPo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000575158), jako podmiotowi oferującemu wskazany rodzaj płatności. Przekazanie danych osobowych Użytkownika do PayPo sp. z o.o. następuje w celu realizacji złożonego przez Użytkownika zamówienia (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w związku z dokonaną przez Użytkownika metodą płatności. Administrator oraz PayPo sp. z o.o. są niezależnymi administratorami danych osobowych Użytkownika.

 3. W przypadku dodania komentarza w portalach społecznościowych www.alltop.pl, wraz z treścią komentarza zostanie upublicznione podane przez Użytkownika imię, nick Użytkownika.


PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

 1. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.


DANE KONTAKTOWE

 1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail alltop@alltop.pl lub adres korespondencyjny Alltop Bartłomiej Grudny, z siedzibą w Warszawie, ul. Niedotrzymska 1, 03-795 Warszawa.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@alltop.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych osobowych.


ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 01.12.2023 r.